Aktualności

Promocja

Turystyka

Fundusze

Galeria

Stowarzyszenia

Kontakt

Linki

Promocja

Charakterystyka Miasta i Gminy Skała:

Położenie: Gmina Skała leży w południowej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej w powiecie krakowskim – województwo małopolskie. Położona jest w odległości 21 km od Krakowa, 24 km na wschód od Olkusza, 20 km na południe od Wolbromia i 17 km na zachód od Słomnik. Od północy Gmina Skała graniczy z gminami Trzyciąż i Gołcza, od zachodu z gminami Sułoszowa, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś, od południa z gminą Zielonki, a od wschodu z gminą Iwanowice. Zasadnicza część gminy położona jest na wododziale między dorzeczami Prądnika i Dłubni. Południowo – zachodnią część gminy zajmuje Dolina Prądnika chroniona w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN), który zajmuje ponad 16 % powierzchni gminy (1223 ha). Oprócz Parku na terenie gminy Skała znajduje się niewielki fragment Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Powierzchnia Gminy Skała wynosi 74,3 km2, w tym miasto Skała zajmuje powierzchnię 3 km2.

Gminę zamieszkuje 9395 osób w 17 sołectwach.

Skała jest obecnie siedzibą gminy i dekanatu. Mieszczą się tu drobne zakłady usługowo - handlowe. W mieście swoje obiekty posiadają: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Bank Spółdzielczy, Oddział Banku Państwowego PKO, Sąd Hipoteczny, Pogotowie Ratunkowe, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Notariat, Gminna Spółdzielnia “SCH”, Komisariat Policji, Poczta, Rejonowy Urząd Telekomunikacji, Posterunek Energetyczny, Posterunek Gazowy, Lecznica Zwierząt, Ochotnicza Straż Pożarna. Istnieje Dom Kultury, Biblioteka, a także placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jest jednym z największych pracodawców na terenie gminy. Przyjmuje mleko od producentów z terenu gminy. Produkuje i oferuje w sprzedaży szeroki asortyment wyrobów mleczarskich. Oferta Spółdzielni jest prezentowana także przez UMiG np. przy okazji promocji gminy na różnego rodzaju imprezach i konferencjach.